Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC


Tại Việt Nam, thị trường của Công ty Hava's đã được mở rộng trên toàn quốc, từ Hà Nội đến Cà Mau và tập trung nhiều ở khu vực miền Nam.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ


Với sản phẩm chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, thị trường của Hava's ngày càng được mở rộng trên toàn cầu.