TOP 20 SẢN PHẨM , DỊCH VỤ TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2012

Giải thưởng & Chứng nhận
 
TOP 20 SẢN PHẨM , DỊCH VỤ TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2012
 
“Sản phẩm, Dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng” là giải thưởng do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức nhằm cung cấp thông tin từ chính kênh của Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ uy tín, chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Qua đó giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc tìm mua những sản phẩm uy tín, chất lượng.