SẢN PHẨM NỆM HAVAS ĐẠT DANH HIỆU “TOP 50 SẢN PHẨM VÀNG – DỊCH VỤ VÀNG VIỆT NAM“ NĂM 2012

Giải thưởng & Chứng nhận
 
SẢN PHẨM NỆM HAVAS ĐẠT DANH HIỆU “TOP 50 SẢN PHẨM VÀNG - DỊCH VỤ VÀNG VIỆT NAM“ NĂM 2012
 
Chương trình “ Sản phẩm vàng – dịch vụ vàng Việt Nam” được triển khai dưới sự chỉ đạo, bảo trợ và tham gia của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học công nghệ; Viện sở hữu trí tuệ, Hội Sở Hữu trí tuệ Việt Nam, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng…Giải thưởng này nhằm mục đích lựa chọn ra những sản phẩm – dịch vụ chất lượng tốt của các doanh nghiệp để cấp chứng nhận là Sản Phẩm Vàng – Dịch Vụ Vàng trước khi đến với người tiêu dùng cả nước.