ĐẠT TIÊU CHUẨN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI BSCI – BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE DO TỔ CHỨC INTERTEK XÁC NHẬN

Giải thưởng & Chứng nhận
 
ĐẠT TIÊU CHUẨN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI BSCI – BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE DO TỔ CHỨC INTERTEK XÁC NHẬN
 
Havas đã được tổ chức Intertek chứng nhận công ty đạt các tiêu chuẩn BSCI – Business Social Compliance Initiative.