ĐẠT TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BRC CỦA TẬP ĐOÀN METRO CASH AND CARRY VIỆT NAM

Giải thưởng & Chứng nhận
 
ĐẠT TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BRC CỦA TẬP ĐOÀN METRO CASH AND CARRY VIỆT NAM
 
Hava's đã đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng của tập đoàn Metro Cash and Carry Việt Nam theo tiêu chuẩn BRC Global Standard- Consumer Products.