GIAN HÀNG ĐẸP QUY MÔ & ẤN TƯỢNG” TẠI HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIETBUILD

Giải thưởng & Chứng nhận
 
CÔNG TY HAVAS ĐẠT GIẢI "GIAN HÀNG ĐẸP - QUY MÔ & ẤN TƯỢNG" TẠI HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIETBUILD
 
Cùng với hơn 200 Doanh Nghiệp khác trên khắp các mọi miền đất nước tập trung về hội chợ triển lãm VietBuild tại tỉnh Đồng Nai, Công ty HAVAS vinh dự được Ban Tổ chức trao tặng giải " GIAN HÀNG ĐẸP - QUY MÔ & ẤN TƯỢNG" nhất tại hội chợ diễn ra từ ngày 26 - 11 - 2009 đến hết ngày 01 - 12 -2009.