CHỨNG NHẬN THÉP ĐẠT CHẤT LƯỢNG DO QUATEST 3 KIỂM ĐỊNH

Giải thưởng & Chứng nhận
 
CHỨNG NHẬN THÉP ĐẠT CHẤT LƯỢNG DO QUATEST 3 KIỂM ĐỊNH
 
Thép dùng để sản xuất nệm lò xo đạt tiêu chuẩn chất lượng do QUATEST 3 kiểm định.