CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM MOUSSE PU KHÁNG CHÁY DO BUREAU VERITAS CẤP

Giải thưởng & Chứng nhận
 
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM MOUSSE PU KHÁNG CHÁY DO BUREAU VERITAS CẤP
 
Bureau Veritas chứng nhận mousse PU của Havas đạt tiêu chuẩn kháng cháy Anh Quốc - BS5852-part 2.1982.