CHỨNG NHẬN MOUSSE PU AN TOÀN CHO SỨC KHỎE

Giải thưởng & Chứng nhận
 
CHỨNG NHẬN MOUSSE PU AN TOÀN CHO SỨC KHỎE
 
Sản phẩm Mousse PU của Havas được tổ chức TUVReinland kiểm định và chứng nhận là an toàn cho sức khỏe.